Вторник, 21 Юни 2022 12:00

Инвестиционно предложение за : „Обособяване на площадка за временно съхранение и сортиране на строителни отпадъци и инертни материали“

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

     на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за : „Обособяване на площадка за временно съхранение и сортиране на строителни отпадъци и инертни материали“ в имот с идентификатор ПИ 56784.22.184 в землището на гр. Пловдив, местност между Голямоконарско шосе и Пазарджишко шосе, Община Пловдив, с възложител „КОМУНАЛ“ ООД, с управител Ангел Кинов.

 

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 21.06.2022 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!